beyinde iltihap

Beyin İltihaplanması: Beyin İltihabı Tedavisi ve Beyin İltihabı Belirtileri

Virüs ya da bakteri nedeniyle oluşabilir. Virüslü ansefalitlerin başında salgın ansefalit, yani uyku hastalığı gelir. Ansefalitlerin virüslü çeşitleri çoktur. Bakterili ansefal itte bulaşma yerelleşerek beyin apsesi oluşturur. Virüslü ansefalitte yaygın iltihaplanma görülür. Virüs bulaşmasına kabakulak, kızamık, çiçek, suçiçeği gibi bulaşıcı hastalıklar neden olabilir.